ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ