ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ-ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΕΥΒΟΙΑΣ-10
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΗΡΕΩΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ