ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ

Τεχνική Περιγραφή του έργου

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει το Βιοκλιματικό σχεδιασμό και φωτισμό στην πλατεία «Μουρτίκα» στον οικισμό Φύλλων. Οι εργασίες που έγιναν είναι οι επιστρώσεις, η αύξηση της υφιστάμενης φύτευσης, η προσθήκη στοιχείων νερού και η αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας Led, για εξοικονόμηση ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν τα ακόλουθα:

  1. Η αντικατάσταση των υφιστάμενων υλικών επίστρωσης των πλακών πεζοδρομίου και των επιφανειών από σκυρόδεμα, με κυβόλιθους και με τσιμεντόπλακες που περιέχουν ψυχρά υλικά.
  2. Επιχρίσματα και βαφές με ψυχρά υλικά,
  3. Αύξηση της υφιστάμενης φύτευσης με την προσθήκη νέων δέντρων και θάμνων.
  4. Τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα
  5. Προσθήκη υδάτινης κατασκευής.
  6. Κατασκευή πέργκολας
  7. Κατασκευή καθιστικών
  8. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας

ΠΛΑΤΕΙΑ-ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΕΥΒΟΙΑΣ-10
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΗΡΕΩΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ