ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κουσερής Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Χαλκίδα Παπαναστασίου 12
Τηλ. 22210-82292 Φαξ. 2221082898
email: a.kouseris@gmail.com 
web: kouseris.gr