ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΗΡΕΩΣ

Τεχνική Περιγραφή του έργου

Το έργο αυτό προέβλεπε την διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου. Ο χώρος διαστρώθηκε με κυβόλιθους τεχνητής παλαίωσης από σκυρόδεμα, δημιουργήθηκαν χώροι καθιστικών, χώροι πράσινου με φύτευση δέντρων – θάμνων – ανθόφυτων. Έγινε εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης πρασίνου, καθώς επίσης δημιουργήθηκε και δρόμος εσωτερικά της πλατείας με θέσεις στάθμευσης.

ΠΛΑΤΕΙΑ-ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΕΥΒΟΙΑΣ-10
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΗΡΕΩΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ